Disclaimer

Deze website is eigendom van Diana21 Bij het maken, samenstellen en verspreiden van informatie op deze site betrachten wij uiterste zorgvuldigheid. Diana21 aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en onvolkomenheden of voor eventuele gevolgen van enig handelen op grond van de aangeboden informatie op deze website.

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van persoonlijk advies. U wordt nadrukkelijk geadviseerd persoonlijk advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt naar aanleiding van beschikbare informatie op de Diana21 website.

Berekeningen die op de site gemaakt kunnen worden zijn op basis van de verstrekte informatie. De berekende waardes zijn uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

┬ęCopyright - De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van Diana21